Wybierz język/Choose language: pl en
Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej kigee.org.pl
O KIGEE
Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej KIGEE powstała w czerwcu 2010 roku, a w maju 2011 uzyskała wpis do KRS pod numerem 0000386420. KIGEE promując ideę efektywności energetycznej i rzeczywistej oszczędności energii w gospodarce reprezentuje interesy jej członków działających w branży auditingu, optymalizacji i efektywności energetycznej. Najważniejszym powodem powstania KIGEE był fakt braku głosu wyspecjalizowanych przedsiębiorców w debatach na rzecz efektywności energetycznej. Głównym naszym celem jest propagowanie idei efektywności energetycznej oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie powstawania i funkcjonowania Odnawialnych Źródeł Energii.

Świadomość pozytywnego wpływu poprawy efektywności energetycznej, na jakość naszego życia i konkurencyjność gospodarki jest niewielka. My chcemy to zmienić i głośno mówić o tym, że efektywność energetyczna poprawi nie tylko nasze środowisko, ale także pozytywnie wpłynie na naszą gospodarkę. W naszym zakresie działania jest reprezentowanie interesów jej członków oraz ich ochrona wobec organów państwowych. W interesie tak dużego środowiska zajmującego się ogólnie pojętą efektywnością energetyczną jest zapewnienie sobie właściwej reprezentacji, godnej pozycji i takiej możliwości oddziaływania na proces stanowienia prawa, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Poprzez właściwe pojmowanie roli samorządu gospodarczego, działając w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, a także poprzez współpracę z odpowiednimi organizacjami i instytucjami, chcemy zapewnić naszym członkom najwyższy poziom świadczeń. Poprzez właściwe regulacje prawne zamierzamy tworzyć warunki sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów skupionych w naszej organizacji.

Zapraszamy do współpracy
Aktualności
16-03-2015
6 marca zostały zatwierdzone listy rankingowe projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

09-03-2015
W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

18-12-2014
Prezes URE ogłosił trzeci z kolei przetarg na białe certyfikaty. Ich wartość przewidziana do wydania w przetargu opiewa na ponad 2 mln ton oleju ekwiwalentnego.
Copyright © 2011 stronki.pl | Design: